Privacy Statement

>Privacy Statement
Privacy Statement 2018-06-04T23:04:11+02:00

Privacy Statement
Theoriecentrum Venlo.nl

 

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Theoriecentrum Venlo.nl, gevestigd te 5624JJ EINDHOVEN aan de Jan Romeinstraat 4. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Theoriecentrum Venlo.nl voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Theoriecentrum Venlo.nl verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
1- Voor- en achternaam, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, BSN nummer, Adresgegevens, IP-adres vanwaar de aanmelding plaatsvindt,

2- Het verlenen en factureren van onze diensten;

3- Het reserveren van je theorie-examen bij het CBR;

4- De afhandeling van je aanmelding en je informeren over het verloop daarvan;

5- Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Theoriecentrum Venlo.nl te kunnen uitvoeren;

6- Opslag van klantgegevens in onze databank ter controle van de overheidsinstanties zoals de Belastingdienst;

7- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

8- Het verstrekking van informatie of aanbiedingen per mail, sms of telefonisch.
9- Foto’s die worden genomen door Theoriecentrum Venlo kunnen gebruikt worden voor Facebook, Twitter, Instagram en dergelijke sociale media sites en eigen website. Dit is ten behoeve promotie van het bedrijf.

Artikel 3: Minderjarigen

Theoriecentrum Venlo.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Echter is dit benodigd omdat je al vanaf je 15,5 jaar een theorie-examen kunt afnemen bij het CBR voor je rijbewijs. Vanuit gaande dat de ouders toestemming hebben verleend en betrokken zijn bij de aanmelding van hun kinderen.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt worden niet verstrekt aan anderen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Theoriecentrum Venlo.nl reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Theoriecentrum Venlo.nl verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Artikel 10: E-mail wisselingen
Alle e-mail wisselingen worden maximaal 5 jaar bewaard.

Artikel 11: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.